Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Katastr nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí:

Návrh na vklad do katastru nemovitostí (změna vlastníka):

Nahlížení do katastru nemovitostí zdarma:

  • Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv.
  • Kde aplikaci najdete: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/