Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Home Diskusní fórum

Diskusní fórum

Prispevek do diskuse lze zaslat tez e-mailem na adresu dan.kokrda@mezoun.cz. Zverejneni zajistime co nejdrive.
 

Napište název okresu, do kterého Mezouň patří. *

 
 

Žaneta Pokorná ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): Reakce na dopis paní Houserové

Vážená paní Houserová! Reaguji na Vaše dopisy zastupitelům Obce. Jsme s manželem spolumajiteli jedné parcely v lokalitě 4. Za poslední dva roky, kdy se můj manžel s obrovskou energií snažil o souhlas Zastupitelstva a o zcela legální rozvoj lokality, jsem pochopila, že některým zastupitelům naprosto nejde o zajištění korektního přirozeného rozvoje lokality, nýbrž pouze o hájení osobních zájmů a totální blokádu výstavby. Jako poslední příklad, který již překročil všechny meze korektní spolupráce, je i návrh zastupitele Jelínka na zábor 1200 m2 stavebních parcel ve středu lokality na "zelenou plochu" a rekreaci obyvatel. Úsměvné je, že o několik metrů dál jsou všudypřítomné lesy a louky. Nevím, jak by si blokující zastupitelé představovali technicky změnu stavební parcely na zmíněnou "zelenou plochu" bez změny Územního plánu. Což i jasně vyjadřuje stanovisko pověřeného Úřadu v Berouně. Se změnou ÚP ale vcelku logicky řada majitelů nebude souhlasit (což je podmínkou- doby znárodňování jsou naštěstí již pryč). Jde prostě pouze o další důkaz, že některým jedincům nejde o dodržení stavebních zákonů (které sami porušují), platného Územního plánu či hájení zájmů obyvatel. Jak sama uvádíte v dopise, i vykoupení oné nedefinované "zelené plochy" od několika desítek majitelů není příliš reálné a schůdné. Je zcela zřejmé, že některým zastupitelům nejde o prospěch Obce- co může Obci více prospět, než příliv nových obyvatel, kteří budou do obecního rozpočtu odvádět část daní a pomohou rozvíjet obec a lokalitu. Žaneta Pokorná

Pondělí, 17. května 2010

Dáša Houserová: Dopis obecnímu zastupitelstvu

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé.

Vzhledem k situaci kolem výstavby v lokalitě Za humny si dovoluji navrhnout řešení s realizací ,,zelené plochy.“

Protože se někteří členové zastupitelstva domnívají, že tato plocha je pro další život obce nezbytná, může ji obec odkoupit za cenu v místě obvyklou cca 900,- m2. Investici takto vloženou pak může rozdělit mezi všechny budoucí stavebníky v lokalitě. Jedná se asi o 70 budoucích parcel, takže vychází platba cca 15000,- Kč na 1 parcelu. Jen v našem případě by se jednalo asi o 195000,- Kč. Vybrání poplatku by bylo možno zahrnout do podmínek vydání stavebního povolení pro jednotlivé stavebníky.

Vypořádání mezi námi jako největšími vlastníky a ostatními stavebníky nepovažuji za možné, neboť jako občané, na rozdíl od obce, nemáme žádné ,,páky“ k zaplacení podílů.

Myslím, že je naprosto amorální požadovat darování pozemku zdarma, když už jsme jako jediní dali přes 2000 m2 na komunikace. To že máme takto veliký pozemek po předcích nikoho neopravňuje k protizákonnému postupu, který obec nyní uplatňuje, zcela v rozporu s ÚP, který byl schválen a nabyl platnosti. Zelená plocha v této lokalitě není navržena, proto nelze pozemek po nikom vyžadovat.

Pokud má zastupitelstvo opravdu vážný zájem zde něco pro občany budovat, doufám že můj návrh přijme.

Ve Starých Bukách 10.5.2010
D. Houserová

Pátek, 14. května 2010

Marcel Vorlíček ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): ad železniční tunel

Myslím že v tomto případě by byla spíše zvolena druhá ze stávajících tratí Praha-Beroun:) Důležitější je ale to, že se vše vrací na začátek a obec do toho bude moci ještě mluvit, když bude mít zájem. U posledníhu návrhu (tunel skrz Mezouň i když cca 120 m pod povrchem) se domnívám, že došlo k zaspání nebo minimálně přehlédnutí.

Úterý, 13. dubna 2010

Dan Kokrda: ad železniční tunel

Nyní však hrozí, že bude obnovena ta původní varianta, že vlaky budou jezdit po povrchu přes mezouňský katastr (podél stávající tratě).

Úterý, 13. dubna 2010

Marcel Vorlíček ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): Železniční tunel středem Mezouně snad nepovede

Viz. http://ekonomika.ihned.cz/c1-42458950-stat-hleda-cestu-jak-zachranit-obri-projekt-tunelu-pro-vlaky-do-berouna. Zaplať pánbůh. Nyní by chtělo lépe ohlídat aby se Mezouň nestala v ČR druhou obcí hned po Praze co má "vlastní metro".

Úterý, 13. dubna 2010

Jana Barnatová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): Rastas

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce Mezouň, na základě informací o dopisu firmy Rastas z 1.4.2010, týkající se výstavby komunikace Pod hájem a požadavku na převzetí vodovodu a kanalizace si Vás dovolujeme požádat o pokračování vyjednávání se zmíněnou firmou, přestože je po mnoha zkušenostech možné a pravděpodobné, že není připraveno to, co v dopise stojí a že jde o další úskok a úmysl pana Dolanského vyhnout se svým závazkům. Považujeme za nutné se stále snažit dosáhnout jakýchkoli pokroků v jednání. Vycházejte z toho, co pan Dolanský píše a schůzku mu umožněte. Naši zástupci se případně jednání s VAKem Beroun a panem Dolanským také zúčastní, budete-li souhlasit. Nechceme, aby se obec zavázala k nějakému iracionálnímu kroku, ale hrozba zablokování jednání nikomu z nás nepřinese žádný prospěch. Děkujeme vám za pochopení a zdravíme vás V Mezouni dne 7.4.2010 Obyvatelé Mezouně Podpisy devatenácti obyvatel jsou na samostatném listu v příloze č. 1 tohoto dopisu, který vám doručíme PS: adresa mezoun@tiscali.cz hlási poštu jako nedoručitelnou

Neděle, 11. dubna 2010

Houserová Dagmar: Dopis obecnímu zastupitelstvu

Vážení,

ačkoli jsem nebyla osobně přítomna na posledním zasedání, zprávy které mám jednak z jednání zastupitelstva a také z předchozí schůzky vlastníků se zástupcem obce p. Kokrdou, mě dost znepokojují.

Jak z jednání vyplývá, obec zpochybnila studii, jejíž vytvoření sama podnítila, souhlasila s jejím návrhem a nyní, i přes kladný názor na tento dokument nadřízeným orgánem- stavebním odborem v Berouně požaduje nad rámec ÚP další ústupky od vlastníků.Náš původní záměr poskytnout všem zúčastněným, tedy i obci bezplatně pozemky cca 2000m2 pro realizaci sítí, vozovek, chodníků apod. je pro obec asi málo, další požadavek na pozemek pro veřejnou zeleň, které je kolem mimochodem dost, mi přijde nehorázný..Jsme s bratrem připraveni dále jednat, předem ovšem podotýkám že pozemek jsme ochotni pouze odprodat.

Všem občanům je jistě známá nedotknutelnost soukromého vlastnictví daná Ústavou, tudíž by ho měla respektovat i stavební komise vaší obce vedená p. Jelínkem.Jako zastupitel má hájit zájmy občanů, a myslím vzhledem k rozpočtu obce, že tak nečiní. Brzdění výstavby v zastavitelné části obce nikomu nic nepřinese, ovšem peníze za připojení ke stávajícím sítím obce od stavebníků by rozpočet znatelně posílily.

V Mezouňském oběžníku jsem si přečetla stížnost na nesmyslně požadavky úředníků z vedlejší obce při výstavbě čističky, v přístupu k pozemkům Na kopanině je to podobné.Stále doufám, že se dohodneme, sama pracuji v obci Staré Buky jako místostarosta a podobný přístup jsem zde nezažila. Obec stavebníkům vychází maximálně vstříc, pozemky dle ÚP určené k zastavění se opravdu zastavují a nikomu z nás zastupitelů to nevadí, jsme rádi že obec "mládne".

Po shlédnutí Vašeho rozpočtu mi navíc při sumách poskytovaných obcí na tělovýchovu, sportovní zařízení a děti a mládež/ 31000,-/ není jasné z čeho chce obec hřiště realizovat.

Ještě jednou se vracím k postoji p. Jelínka. Dle ÚP v čl. 9/g je definováno, že je nepřípustné zastavovat nebo zužovat přístupové komunikace k zastavitelným územím, jak je proto možné že sám předseda stavební komise tuto normu nerespektuje a stavba garáže a skleníku zasahuje i na obecní pozemek a průjezdnost se v tomto úseku zúžila na cca 4m….

Vše se dá vždy v klidu vyřešit, ale nesmí chybět vstřícnost, nesmí převládnout zášť, u představitelů obce především.Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost při dalších jednáních.

S pozdravem
Houserová Dagmar vlastník pozemku
Kareš František vlastník pozemku

Úterý, 06. dubna 2010

Dan Kokrda ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): Přílohy k zápisu č. 3/2010

Dobrý den, schválený rozpočet naleznete přímo v rubrice Rozpočet obce (viz http://www.mezoun.cz/index.php/obecni-urad/obecni-rozpocet). Přílohy týkající se změny územního plánu č. 2 doplníme dodatečně. Příjemný večer přeje Dan Kokrda

Úterý, 06. dubna 2010

Host ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): přílohy usnesení

proč v zápise z 3. zasedání 2010chybí přílohy, o kterých se mluví v usnesení?

Úterý, 06. dubna 2010

Dan Kokrda ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ): Kde je původní diskusní fórum?

Původní diskusní fórum naleznete na této adrese: http://www.mezoun.cz/diskuse/default.php

Středa, 24. února 2010

 

Počet zobrazených Stranka 11 z 11
Powered by Phoca Guestbook