Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

Banner

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Sběr nebezpečného odpadu - 2.9.2017

V sobotu 2. září 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v době od 10.15 do 11.00 hodin v prostoru u rybníka.

Za  nebezpečný odpad  jsou považovány tyto odpady: Televize,  ledničky,  barvy,  rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory, PC atd. Pro  občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku Technických služeb Beroun.

 

Upozornění - frézování a asfaltování hlavní silnice

Obecní úřad v Mezouni upozorňuje občany, že v týdnu od 21.8.2017 se bude komunikace III. třídy od Krahulova ke křižovatce „U Křížku“ frézovat a následně asfaltovat. Dojde ke snížení vozovky cca o 10 cm. Jedná se o výkopy a přípojky. Tam kde je vozovka poškozená.

Dbejte proto na přizpůsobení rychlosti vozidla a také pokud možno nenechávejte v blízkosti stavby svá auta. Tyto práce potrvají celý týden do 28.8.2017.

Úprava celého povrchu komunikace se bude dělat až příští rok, kdy už bude vybudovaná kanalizace i na Letníku.

Hana Braunová
starostka

 

Úřední hodiny starostky - 14.8.2017

Úřední hodiny starostky budou v pondělí 14.8.2017 od 13:00 (dopoledne jednání na MěÚ v Berouně).

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 7.8.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 7.8.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. CETIN, a.s. – smlouva o zřízení služebnosti na poz.č. parc. 400/4 a 415
 2. Ohlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 194/4
 3. Pošta Vysoký Újezd – podmínky spoluúčasti na provozu
 4. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
 5. Pronájem pozemků č.parc. 135/106, 135/160, 196/2, 3, 4 a 5
 6. Schválení dotace z infrastrukturního fondu Středočeského kraje
 7. Projektová dokumentace na chodníky v obci Mezouň
 8. Ostatní
 

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. června 2017.

Na programu bylo následující: závěrečný účet a roční účetní závěrka obce za rok 2016; roční účetní závěrka MŠ Mezouň; rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2017; záměr pronájmu pozemků č.parc. 135/106, 135/160, 196/2,3,4,5; závěrečný účet a účetní závěrka DSO VYKO a Český kras - Pláně; darovací smlouva p. Zavadil; kanalizační přípojka k bytovce ZD čp. 20 a k pozm. č.parc. 67/16; koupě kontejneru; oprava cesty Pod Hájem; žádost o zrušení žádosti o kanalizační přípojku p. Brom; žádost o převod vodovodní přípojky pí Mezuliánová; koupě pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Pod Hájem od spol. RASTAS, spol. s r.o.; navýšení rozpočtu MŠ; odvodnění před domem čp. 42; napojení parcel v lokalitě Na Lvech na splaškovou kanalizaci + stavební povolení na stavbu komunikace; snížení rychlosti na Letníku; návrh úpravy projektu na chodníky.

 

Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 9. května 2017.

Na programu bylo následující: Propojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Hájem (fa Rastas, s.r.o.); ZD Mořina - kanalizační přípojky, žádost o odprodej pozemku obce č.parc. 67/64; koupě poz.č.parc. 402/9; rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2017; ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu; žádosti o dotace na činnost spolků v roce 2017; finanční a kontrolní výbor - informace o činnosti a plán práce na rok 2017; odpisový plán na rok 2017; pobočka pošty na Vysokém Újezdě a změna PSČ; žádost o odprodej části pozemku obce č.parc. 400/1 před domem čp. 43, žádost o povolení staveb na pozemku; žádost o vyčištění odvodňovací kanalizace u Spolkového domu, žádost o vracení poloviny příspěvku za plynovou přípojku; žádost o souhlas s umístěním parkoviště autobusů a haly na poz.č.parc. 312/93; prodloužení splatnosti příspěvku na infrastrukturu obce; průjezd z Letníku do Nučic (ulice Ke kinu).

 

Loučení s předškoláky - 28.6.2017

Ve středu 28. června 2017 proběhlo na obecním úřadě loučení s předškoláky. Viz rubrika FOTOGALERIE.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 19.6.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 19.6.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2016
 2. Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2016
 3. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2016
 4. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
 5. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 135/106, 135/160
 6. Závěrečný účet DSO VYKO za r. 2016
 7. Závěrečný účet DSO Český kras - Pláně za r. 2016
 8. Ostatní
 

Fotografie z volejbalového turnaje a dětského dne

V rubrice FOTOGALERIE jsou dostupné nové snímky z volejbalového turnaje 3. června a dětského dne 11. června.

 

Dětský den v Mezouni - 11.6.2017

Plakát na dětský denDětský den v Mezouni se koná v neděli 11. června 2017 od 10 hodin. Kromě soutěží v areálu hřiště bude připraveno občerstvení pro děti i rodiče, malování na obličej a opékání buřtů. Dorazí také opět hasiči z Vysokého Újezda. Na vaši návštěvu se těší členové KSK Mezouň. Akce se koná za podpory OÚ Mezouň.

 

Pozvánka na volejbalový turnaj - 3.6.2017

volejbalZveme všechny příznivce sportu na IV. ročník volejbalového turnaje, který se koná v sobotu 3. června 2017 v Mezouni na hřišti. Občerstvení bude zajištěno pro hráče i diváky.

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Novinky na úřední desce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se ko...

Vyvěšeno: 30.7.2017

Oznámení o záměru obce Mezouň pronajmout pozemky k...

Vyvěšeno: 19.7.2017

Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu obce na rok 2017...

Vyvěšeno: 18.7.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist