Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

Banner

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. června 2017.

Na programu bylo následující: závěrečný účet a roční účetní závěrka obce za rok 2016; roční účetní závěrka MŠ Mezouň; rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2017; záměr pronájmu pozemků č.parc. 135/106, 135/160, 196/2,3,4,5; závěrečný účet a účetní závěrka DSO VYKO a Český kras - Pláně; darovací smlouva p. Zavadil; kanalizační přípojka k bytovce ZD čp. 20 a k pozm. č.parc. 67/16; koupě kontejneru; oprava cesty Pod Hájem; žádost o zrušení žádosti o kanalizační přípojku p. Brom; žádost o převod vodovodní přípojky pí Mezuliánová; koupě pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Pod Hájem od spol. RASTAS, spol. s r.o.; navýšení rozpočtu MŠ; odvodnění před domem čp. 42; napojení parcel v lokalitě Na Lvech na splaškovou kanalizaci + stavební povolení na stavbu komunikace; snížení rychlosti na Letníku; návrh úpravy projektu na chodníky.

 

Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 9. května 2017.

Na programu bylo následující: Propojení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Hájem (fa Rastas, s.r.o.); ZD Mořina - kanalizační přípojky, žádost o odprodej pozemku obce č.parc. 67/64; koupě poz.č.parc. 402/9; rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2017; ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu; žádosti o dotace na činnost spolků v roce 2017; finanční a kontrolní výbor - informace o činnosti a plán práce na rok 2017; odpisový plán na rok 2017; pobočka pošty na Vysokém Újezdě a změna PSČ; žádost o odprodej části pozemku obce č.parc. 400/1 před domem čp. 43, žádost o povolení staveb na pozemku; žádost o vyčištění odvodňovací kanalizace u Spolkového domu, žádost o vracení poloviny příspěvku za plynovou přípojku; žádost o souhlas s umístěním parkoviště autobusů a haly na poz.č.parc. 312/93; prodloužení splatnosti příspěvku na infrastrukturu obce; průjezd z Letníku do Nučic (ulice Ke kinu).

 

Loučení s předškoláky - 28.6.2017

Ve středu 28. června 2017 proběhlo na obecním úřadě loučení s předškoláky. Viz rubrika FOTOGALERIE.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 19.6.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 19.6.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Závěrečný účet obce za rok 2016
  2. Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2016
  3. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2016
  4. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
  5. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 135/106, 135/160
  6. Závěrečný účet DSO VYKO za r. 2016
  7. Závěrečný účet DSO Český kras - Pláně za r. 2016
  8. Ostatní
 

Fotografie z volejbalového turnaje a dětského dne

V rubrice FOTOGALERIE jsou dostupné nové snímky z volejbalového turnaje 3. června a dětského dne 11. června.

 

Dětský den v Mezouni - 11.6.2017

Plakát na dětský denDětský den v Mezouni se koná v neděli 11. června 2017 od 10 hodin. Kromě soutěží v areálu hřiště bude připraveno občerstvení pro děti i rodiče, malování na obličej a opékání buřtů. Dorazí také opět hasiči z Vysokého Újezda. Na vaši návštěvu se těší členové KSK Mezouň. Akce se koná za podpory OÚ Mezouň.

 

Pozvánka na volejbalový turnaj - 3.6.2017

volejbalZveme všechny příznivce sportu na IV. ročník volejbalového turnaje, který se koná v sobotu 3. června 2017 v Mezouni na hřišti. Občerstvení bude zajištěno pro hráče i diváky.

 

Příspěvek na infrastrukturu - prodloužení termínu

kanalizační potrubíTermín pro zaplacení příspěvku na infrastrukturu obce byl prodloužen do 30. června 2017.

V příspěvku od občanů jsou zahrnuté náklady na projekt a stavební řízení pro kanalizační přípojku. Příspěvek činí 15 tisíc Kč za přípojku (na Letníku u nemovitostí napojených na kořenovou čistírnu odpadních vod snížený příspěvek 5 tisíc Kč). Platit lze hotově na obecním úřadě nebo na účet obce 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné (u parcel uveďte číslo parcely). Současně je nutné na obecním úřadě podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.

 

Šetření vodou z veřejného vodovodu

Vážení občané,

vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení.

 

Sběr nebezpečného odpadu - 3.6.2017

V sobotu 3. června 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v době od 10.15  do 11.00 hodin v prostoru u rybníka.

Za  nebezpečný  odpad  jsou   považovány tyto odpady: Televize,  ledničky,  barvy,  rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory, PC atd. Pro  občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku Technických služeb Beroun.

 

Dočasná změna trasy autobusové linky 311 (sobota 27.5.2017)

V sobotu 27. května 2017 bude zrušena autobusová zastávka Mořina, Mořina-obecní úřad, Mořina-odbočka lom (tzn. zastávka pod návsí + zastávka na návsi + zastávka u Velké Ameriky). Zastávka Mořina-U pěchotů bude zachována (tj. zastávka na hlavní silnici u školy).

Více viz Informace ROPID (pdf 191 kB).

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Kalendář akcí

Novinky na úřední desce

Oznámení o záměru obce Mezouň pronajmout pozemky k...

Vyvěšeno: 19.7.2017

Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu obce na rok 2017...

Vyvěšeno: 18.7.2017

Shromáždění - veřejné zasedání DSO Český kras - Pl...

Vyvěšeno: 30.6.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist