Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Poplatek ze psů na rok 2017

psiUpozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku ze psů je 30. března 2017. Poplatek činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Platí se za psy starší 3 měsíců. Více se dozvíte na stránce Poplatek ze psů.

 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - PTAČÍ CHŘIPKA

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v obci Hlásná Třebáň. Obec Mezouň zařazena do tzv. pásma dozoru, kde je nutné provést soupis všech komerčních chovatelů drůbeže.

V pásmu dozoru se nařizuje:

 1. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
 2. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 3. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
 4. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
 5. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství a/nebo přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
 6. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
 7. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
 8. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Plné znění nařízení (pdf 624 kB).

 

Nabídka práce - recepční Albatross Golf Resort

Více viz inzerát (pdf 577 kB)

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7.2.2017

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 7. února od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu je následující:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
 2. Rozpočet obce na rok 2017
 3. Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
 4. Rozpočet DSO Český kras – Pláně na rok 2017
 5. Rozpočet DSO VYKO na rok 2017
 6. Region Český kras Pláně – schválení dodatku
 7. Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám o provozování vodovodu a kanalizace
 8. Ostatní
 

Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 10/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. prosince 2016.

Na programu bylo následující: rozpočtové provizorium rozpočtu obce Mezouň na rok 2017; rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016; příprava rozpočtu obce na rok 2017; výběrové řízení na technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň - splašková kanalizace“; projektová dokumentace na stavbu chodníků; VAK Beroun změna ceny vodného a stočného – informace; Technické služby Beroun, s.r.o. – zvýšení cen za likvidaci odpadů; otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z akce „rozsvěcení vánočního stromečku“.

 

Varování ČHMÚ - silná ledovka 30. a 31. ledna 2017

VykřičníkVarování na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký kraj.
Od pondělí 30.01.2017 15:00  do úterý 31.01.2017 20:00.

V pondělí během odpoledne a večera očekáváme v Čechách postupně od západu sněžení, které bude přecházet ve sníh s deštěm nebo i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Srážky budou pokračovat i v noci na úterý a v úterý přes den, přičemž v západních, středních a jižních Čechách bude převládat sníh s deštěm nebo mrznoucí déšť s tvorbou silné ledovky. Ledovka se bude vytvářet nejen na komunikacích, ale i na stromech, stožárech, drátech elektrického vedení apod.

 

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipka)

Více informací viz úřední deska: http://www.mezoun.cz/obecni-urad/uredni-deska-mezoun/dokument/401-mvokver.html.

 

Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 9/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. listopadu 2016.

Na programu bylo následující: vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu; smlouva o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 406 pro vedení KNN; smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 351/1 a 352/3 pro vedení kNN; rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2016; úvěr na stavbu splaškové kanalizace; plán inventarizace za rok 2016; členství a příspěvek MAS Jihozápad; diskuse o vyhlášce o zhodnocení pozemků v souvislosti s připojením na splaškovou kanalizaci; úprava projektové dolumentace na stavbu chodníků.

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (pdf, 126 kB)

 

Nalezené kotě

Kotě bylo nalezeno v noci z 12. na 13. prosince, je ochočené. Viz foto. Majitel se může přihásit na telefonu: 775 295 293 (Fr. Kubásek).

 

Prodej ryb na Vysokém Újezdě

Více viz http://www.ryby-dubina.cz/rybarna-ujezd/.

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Kalendář akcí

Novinky na úřední desce

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací...

Vyvěšeno: 7.2.2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná vet...

Vyvěšeno: 7.2.2017

Nabídka práce - recepční Albatross Golf Resort

Vyvěšeno: 3.2.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist